Позднякова – Кирбят’єва Елліна Геннадіївна - український соціолог, доктор соціологічних наук, професор, засновник та генеральний директор Інституту соціологічних досліджень та громадських ініціатив, проректор Хортицької національної академії. Авторка понад 60 наукових праць, серед яких 7 монографій. Член соціологічної асоціації України. 

Навчання:

З 1999р. по 2004р. навчалася у Запорізькому національному університеті, який закінчила з відзнакою за спеціальністю – соціологія. 
З 2004р. по 2007р. навчалася у аспірантурі Запорізького національного університету, де достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ціннісні диспозиції учнів в контексті диференціації освіти». 
З 2012р. по 2014р. навчалася у докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, де достроково захистила докторську дисертацію на тему:  «Соціально-історична пам'ять: механізми формування, закономірності та тенденції розвитку». 

 
Трудова діяльність: 
З 2006р. по 2007р. - викладач кафедри соціології Запорізького національного університету.
З 2007р. по 2010р.  – старший викладач кафедри соціології Запорізького національного університету.
З 2011р. по 2012р. - доцент кафедри соціології Запорізького національного університету. 
З 2012р. по 2014р. – докторант ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 
З 2014р. по 2016р. – завідувач кафедри соціології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького. 
З 2016р. по т.ч. – проректор за навчальної роботи Хортицької національної академії.

 

Нагороджена: 
-    медаллю «За сприяння збройним силам України», 
-    медаллю «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя»,
-    орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня,
-    почесною грамотою Міністерства освіти України «За багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління», 
-    почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації «За вагомий внесок у розвиток благодійницької сфери регіону, багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію»,
-    почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, 
-    грамотою Запорізької обласної державної адміністрації «За вагомий внесок у розвиток освіти Запорізької області», 
-    подякою Національної академії педагогічних наук,

-    нагрудним знаком Міністерства освіти України "Відмінник освіти".

Малий Олександр Юрійович – фахівець у сфері інформаційних технологій. Практикуючий спеціаліст у сфері автоматизації технологічних процесів. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри інформаційних технологій електронних засобів Запорізького національного технічного університету. Автор понад 20 наукових праць технічного спрямування. 
Експерт, консультант з інформаційних процесів, польових робіт досліджень, керуючий процесами обробки даних Інституту соціологічних досліджень та громадських ініціатив.

 

Навчання: 
З 1999р. по 2004р. навчався у Запорізькому національному технічному університеті, факультеті радіоелектроніки та телекомунікацій, якій закінчив з відзнакою за спеціальністю «Виробництво електронних засобів». Кваліфікація за дипломом – «магістр електронних апаратів».
У 2013 році у Національному університеті «Львівська політехника» захистив кандидатську дисертацію на тему: «Математичне та лінгвістичне забезпечення автоматизації написання програм восьми розрядних мікрокотролерів».
 
Трудова діяльність: 
З 2004р. по 2013р. - викладач кафедри інформаційних технологій електронних засобів Запорізького національного технічного університету.
З 2013р. по т.ч.  – доцент кафедри інформаційних технологій електронних засобів Запорізького національного технічного університету.

 

Коло наукових та практичних інтересів: автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, системи обробки та аналізу даних, мережевий інформаційний простір, інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки.
 

Жужа Лілія Олександрівна – практикуючий політолог, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Хортицької національної академії. Авторка ряду наукових праць з політичної проблематики. Експерт, консультант з вказаних питань.
 

Навчання:
З 2006р. по 2011р. навчалася у Запорізькому національному університеті, факультет соціології та управління, кафедра політології, який закінчила з відзнакою за спеціальністю - політологія.
З 2011р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету, де захистила кандидатську дисертацію на тему: «Волонтерський рух у контексті антитерористичної операції в Україні: політологічний вимір».
У 2018р. пройшла міжнародне стажування за напрямком «Освіта у галузі політології, соціології, історії та філософії: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень» в університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща). 

 

Трудова діяльність:
З 2011р. по 2016р. – викладач педагогічного відділення Хортицького національного навчально-реабілітаційного центру.
З 2016 по т.ч. – старший викладач кафедри соціально - гуманітарних дисциплін Хортицької національної академії.

 

© 2020. Інститут соціологічних досліджень та громадських ініціатив

МИ В FACEBOOK
  • Facebook Social Icon
Дизайн этого сайта создан в конструкторе
.com
. Создайте ваш сайт сегодня.
Создать сайт